Urban Transformation Project in Rotterdam and Kop Van Zuid

  • Ümran KÖKSÜZ
  • İbrahim BAZ Istanbul Commerce University
Keywords: urban regenration, Netherlands, Rotterdam, Kop van Zuid

Abstract

In this study, firstly, the concept of urban regeneration, the historical development of the concept, the types and the dimensions of urban transformation are examined. Then the Kop van Zuid urban regeneration project in Rotterdam, the Netherlands was examined. The Kop van Zuid urban regeneration project transformed an idle port area into a mixed use area, contributed to the city economy, and the northern and southern sides of the city were connected.

References

Aydın, A., Çamur, Ö., 2016. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Başarılı Dünya Örnekleri: Danbara, Solidere, Rio De Janeiro. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1), 53-68.

Birpınar, M.E., (2012). Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Olgusu ve 6306 Sayılı Yeni Yasa. Çerçeve, 59, 32-37.

Burke, G.L. (1966) Greenheart Metropolis; Planning the Western Netherlands, London: Macmillan.

Cadell, C.; Falk, N.; King, F. (2008). Regeneration in European Cities: Making Connections, Joseph Rowntree Foundation.

Ertaş, M., (2011). Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Sosyal Boyutun İncelenmesi, Ankara ve Londra Örnekleri. Selçuk-Teknik Dergisi, 10(1), 1-18.

Engberink, G., & Miedema, F. (2001). Governing Urban Regeneration: The Case of Rotterdam. Geographische Zeitschrift, 89(2/3), 114-124.

Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu http://www.tdk.gov.tr

Polat, S., Dostoğlu, N., (2007). Kentsel Dönüşüm Kavramı Üzerine: Bursa’da Kükürtlü ve Mudanya Örnekleri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(1), 61-76.

Roberts, P., Sykes, H., (1999). Urban Regeneration: A Handbook. SAGE Publications, 320p, UK.

Sadioğlu, U., Tiryaki, V., Korkmaz, A., 2016. Altındağ Belediyesi Örneği Üzerinden Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikasının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71 (3), 757-796.

Salet, W & Thornley, A & Kreukels, A. M. J., (2003). Metropolitan Governance and Spatial Planning: Comparative Case Studies of European City-Regions, London: Spon Press.

Stouten, P.M., (2010). Changing Contexts in Urban Regeneration: 30 years of Modernisation in Rotterdam. Techne Press, 288p, Amsterdam.

Şahin, Z.S., 2015. Uluslararası Örnekler Işığında Bir Kavram ve Kamu Politikası Olarak Kentsel Dönüşüm. Duman, B., Coşkun, İ. (Ed.), Neden Nasıl ve Kim İçin Kentsel Dönüşüm (53-81), Litera Yayıncılık, 533, İstanbul.

Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü. (2018) http://www.tubaterim.gov.tr

Yaman, M., (2010). Türkiye’deki Uygulamalar Bağlamında Kentsel Dönüşümün Yeniden Kavramsallaştırılması. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 4 (8), 119-128.

Published
2019-02-06
How to Cite
[1]
Ümran KÖKSÜZ and İbrahim BAZ, “Urban Transformation Project in Rotterdam and Kop Van Zuid”, jtas, vol. 1, no. 02, pp. 41-48, Feb. 2019.